סדנאות ופעילויות

Keeping the environment clean ensures that all the online casino Canada games you play are not interrupted by toxic environments. This is especially so when you’re playing outdoors.

החבילה הירוקה – תכנית לקידום אורח חיים בר-קיימא בקהילה

החבילה הירוקה מיועדת ומותאמת לישובים, מועצות מקומיות, מתנ”סים, חברות עסקיות וכל גוף מוסדי אחר המעוניין לעלות מדרגה בקידום ומימוש ערכי הקיימות בקהילתו.

החבילה הירוקה מציעה שלוש תכניות משולבות לשלושה קהלים שונים:
מושג ירוק – הכשרת צוותים, קבוצות עבודה וקבוצות מנהיגות מקומית לחשיבה והתנהלות בנות קיימא.
נוער בשביל הקיימות – תוכנית מנהיגות לנוער בדגש סביבתי וקהילתי.
ירוק בקולנוע – סדרת הרצאות וסרטים לקהל הרחב, בשיתוף עמותת אקולנוע.

ניתן להתאים את כל אחד ממרכיבי החבילה לגוף המזמין וקהל היעד. בתנאים מסוימים מתאימה התכנית לתהליכי קבלת “תו ירוק” של המשרד להגנת הסביבה למוסדות חינוך ומתנ”סים, כמו גם לקבלת תקציבים מ’קרן היטל ההטמנה’ לצרכי הסברה וחינוך סביבתי.

בכדי לבצע הטמעה של התנהלות בת קיימא בארגון או הרשות, ניתן לשלב בתכנית ליווי מקצועי.

פעילויות נוספות של הפיל הירוק
רשימת לקוחות
יצירת קשר לברור פרטים והזמנות