Monthly Archives: June 2002

אודות הפיל הירוק

כולנו מאמינים בצורך לשמור על ערכי הסביבה, וזה חשוב ומובן בהחלט. אבל הזמנות מטריפות לחתונה שלכם, חשובות לא פחות. http://www.weddingprint.co.il מזמינים אתכם לעצב עבור האירוע שלכם הזמנה אקולוגית ובלתי נשכחת!

‫”הפיל הירוק” הוא גוף העוסק בחינוך סביבתי. חבריו הם בעלי ניסיון רב‬ ‫בחינוך ובאקטיביזם חברתי-סביבתי בגווניו השונים, אשר שמו לעצמם ‫למטרה, לטפח ולקדם מודעות, אחריות ואזרחות פעילה בתחומי סביבה,‬ ‫חברה וקהילה.‬

“הפיל הירוק” עוסק בפיתוח תודעה אקולוגית, בהקניית ידע ומושגי יסוד‬ ‫בחשיבה סביבתית, בבחינת אופייה של תרבותנו, במתן כלים מעשיים‬ ‫לאורח חיים אקולוגי, בליווי ובתמיכה של יוזמות ברוח הקיימות, בחוויה‬ ‫ובתהליך אישי וקבוצתי.‬

אנו משלבים בין רוח לפרקטיקה, ומחברים בין אנשים ויוזמות.